Serverihaldus

Serverihaldus tagab, et teie serverid töötavad alati maksimaalse efektiivsusega ja neis töödeldav info on kaitstud.

Serverihalduse eesmärk:

  • Serverile on paigaldatud kõik saadaolevad turvauuendused riistvarale, operatsioonisüsteemile ja rakendustarkvarale.
  • Serveril jagub ressurssi oma ülesannete sooritamiseks.
  • Serveri virtuaalsed ja füüsilised ligipääsud on piiratud, kaitstud ja auditeeritavad.
  • Serveris olevatest andmetest on olemas tagavarakoopia.
  • Serveri jaoks on olemas taastusplaan.
  • Server on 24h monitooringuga kaetud ja annab riketest automaatselt teatisega märku.
  • Prognooside koostamiseks ja edasise tegevuse planeerimiseks kogutakse serveri ressursside kasutuse kohta infot.